Nieuws

Acht jaar burgeroorlog in Syrië: de schaal van menselijk leed is niet in cijfers uit te drukken

15/03/2019 


De oorlog in Syrië lijkt zijn laatste fase in te gaan, maar er is geen einde aan het lijden van de mensen dat getroffen is door het conflict. “Een half miljoen mensen is omgekomen en miljoenen zijn ontheemd. Maar de omvang van het menselijk leed is niet in cijfers uit te drukken”, aldus Janine Lietmeyer, hoofd van het Midden-Oostenprogramma bij Malteser International, de internationale hulptak van de Orde van Malta. “Het land is getuige geweest van ernstige fysieke en economische verwoestingen. De economie is sinds de oorlog in 2011 met 50% ingestort en veel mensen leven in extreme armoede doordat werkloosheid en wanhoop blijven voortduren. De oorlog heeft ook diepe sporen nagelaten in de structuur van de Syrische samenleving, die nu bijna verstoken is van sociale cohesie. Academici, professionals en geschoolde arbeiders hebben het land in grote getale verlaten, en komen hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug.”

Lietmeyer: “Alle inspanningen moeten voortaan gericht zijn op het handhaven van de menselijke waarden – zelfs in het naoorlogse Syrië “,

Meer dan de helft van de Syrische bevolking – zo’n 12 miljoen mensen – is ten gevolge van het conflict met geweld uit hun huizen verdreven, met daarbij 5,6 miljoen mensen op de vlucht in het buitenland. Velen hebben nog steeds geen uitzicht op terugkomst in de nabije toekomst.

Het Syrische conflict is een van de langste en bloedigste oorlogen uit de recente wereldgeschiedenis. Malteser International biedt medische hulp aan mensen die zijn getroffen zijn vanaf het begin van het conflict in 2012 en biedt ondersteuning in totaal negen gezondheidscentra, drie ziekenhuizen, twee bloedbanken en een productiefaciliteit voor medische zuurstof in het noordwesten van Syrië.

Malteser International lanceerde op Aswoensdag zijn jaarlijkse fondsenwervingscampagne “Make Lent count”, waarin gevraagd wordt om donaties ter ondersteuning van mensen die getroffen zijn door de oorlog in Syrië.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl