Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht
 Algemene Informatie  
 

Het Maltezerkruis (vervolg)

Links het Maltezerkruis op een (heren) kovel, rechts een dames cape

In de elfde eeuw werd het Maltezer Kruis voor het eerst gebruikt door de ridders die behoorden tot wat we nu de Maltezer Orde noemen. Omdat het Maltezerkruis een onderscheidingsteken werd met een zekere status zijn later honderden andere (staats)ridderorden en onderscheidingen dit Maltezerkruis gaan gebruiken. Deze vorm , met kleine afwijkingen of in andere kleuren zie je vandaag de dag in veel medailles terug. Deze organisaties of groep mensen die zichzelf als zodanig omschrijft zijn al dan niet bij wet ingesteld en dan zijn ze instellingen van een bepaalde staat.

 

Het Maltezerkruis op een scapulier

In het begin van het christendom was het symbool van Christus niet het kruis maar de herder met het lam en ook de vis. (Gnostici en Katharen wezen de verering voor het kruis af, wie vereert er nu een marteltuig, men vereert toch ook de koord niet waarmee een gehangene verhangen werd). Op plaatsen waar christenen samenkwamen toen het christendom nog verboden was en ze door het Romeinse Rijk vervolgd werden vinden we als merkteken voor hun aanwezigheid een soort medicijnwiel. Dit medicijnwiel staat voor het Griekse woord  "IXTVS" hetgeen ICHTUS, vis betekent. Als men het woord ICHTUS zou omdraaien ontstaat het woord Christus. Later ontstond uit dit medicijnwiel het Ephesekruis. Uit het Ephesekruis is het Maltezerkruis ontstaan. Pas later (na de val van Constantinopel) wordt het gewone kruis het symbool van het Christendom. Men moet sterven om een nieuw leven te creŽren. (cfr. Osiriscultus en Egyptische mythologie).

 

Het volgende gebed kan als overweging dienen bij het aanschouwen van het Maltezerkruis (genomen uit de VIJFDE STATIE: Simon de Cyrenaar helpt Jezus het kruis te dragen):

O Christus, U gaf aan Simon van Sirene

de waardigheid Uw Kruis te dragen.

Een hospitaalridder, als zodanig herkenbaar

Verwelkom ons ook onder deze last,

verwelkom alle mannen en vrouwen

en verleen aan iedereen het geschenk van bereidheid tot dienen.

Sta ons niet toe dat we ons weg zouden draaien van degenen

die zijn verdrukt door het kruis van ziekte,

eenzaamheid, honger of onrechtvaardigheid.

Naarmate wij elkaars lasten dragen,

help ons getuigen te zijn van het Evangelie van het Kruis

en getuigen van U

Die leeft en regeert in alle eeuwen der eeuwen.

Amen.

 

Hoe maak ik een Maltezerkruis

Hoe maak ik een Maltezerkruis?

Om de knutselaars onder ons tevreden te stellen is hier het recept om een Maltezerkruis te maken. Gebruik het kruis met eerbied, zoals Maltezers dat doen. Overweeg de betekenissen van dit kruis. Maar vooral: geniet bij het maken ervan!

 

Men tekent een cirkel (rode lijn). Vervolgens trekt men lijnen die haaks op elkaar staan (zwarte lijnen) en op een gemiddelde afstand uitkomen op de zijde van het vierkant (lichtblauwe lijnen).

De afstand van de punten blijven gelijk (donker blauwe lijnen). De inkeping is te maken door een tweede cirkel te maken die door de punten lopen. De inkeping komt tot de lijn van de tweede cirkel.

 

 

Het gebruik van het Maltezerkruis:

Muntgeld van de Orde met daarop de Grootmeester Bertie en op de achterzijde het Maltezerkruis. Waarde 10 scudi, uitgegeven in 2000. De keerzijde van een twee euromunt van de Republiek Malta. Uitgifte 2008. Postzegel van de Orde van Malta. Emissie 2 (1967), nominale waarde een halve Scudo.
 
  Laatst bewerkt op: 06-02-2016 11:04 +0100
© Copyright Orde van Malta,  Associatie Nederland